Visi & Misi

Koperasi Sri Nilam Berhad yang didaftarkan pada 12 Februari 1972 dengan nama SYARIKAT KERJASAMA SERBAGUNA SRI NILAM KELANTAN DENGAN TANGGONGAN BERHAD. Koperasi ini diasaskan oleh YM. Tengku Tan Sri Dato’ Seri (Dr.) Ahmad Rithauddeen bin Tengku Ismail Al Haj (Tengku Sri Mara Raja Kelantan) pada mula penubuhannya ialah:-,

  1. Untuk menggalakkan anggota dalam jimat cermat dan tolong menolong di antara satu sama lain,
  2. Untuk meninggikan taraf sosio-ekonomi anggota-anggota,
  3. Untuk menggalakkan anggota-anggota dalam bidang pertanian,
  4. Untuk menggalakkan anggota-anggota dalam bidang ternakan.