Jawatankuasa Kecil Koperasi

Jawatankuasa Kecil sesi 2010/2011

Bil. Nama Jawatankuasa Pengerusi Anggota
1 Tabung Kebajikan Am YM Tengku Farith bin Tengku Ahmad Rithauddeen 5 orang
2 Tabung Menebus Syer YM Tengku Farith bin Tengku Ahmad Rithauddeen 8 orang
3 Tabung Dermasiswa Tuan Hj. Mohd Noor bin Hj. Ab. Rahman 7 orang
4 Jawatankuasa Pembangunan Hartanah & Perumahan Tuan Hj. Ismail bin Idris 6 orang
5 Jawatankuasa Pelaburan Modal & Kewangan Tuan Hj. Nik Ariff bin Nik Hassan 6 orang